بودجه بندی تفکیکی سوالات کنکور سراسری درس زیست شناسی

sanjeshz - بودجه بندی تفکیکی

بودجه بندی تفکیکی سوالات کنکور سراسری درس زیست شناسی 

 

چه فصل هایی در درسی زیست شناسی مهم است؟ کدام فصل ها در درس زیست شناسی مهم است؟ کدام فصل ها را بخوانم که راحت تر باشد؟ یا اینکه با مطالعه کدام فصل ها میتوانم درصد بالاتری بیاورم؟ و….. تمام اینها سوالاتی است که در ضمن تمام داوطلبان وجود دارد در اینجا در بخش مشاوره کنکور میخواهیم به این سوالات پاسخ دهیم.

برای شروع هر کاری ما نیاز به شناخت مسیر و میزان توانایی های خود داریم. برای آغاز مطالعه برای کنکور سراسری ابتدا باید ضریب درسها را بدانیم ،سپس بودجه بندی تفکیکی سوالات هر کتاب و فصل ها به ما در مطالعه کمک می کند تا برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم.

شناخت سرفصل های مهم هر کتاب و بودجه بندی سوالات کنکور سراسری در هر فصل به دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمک می کند تا با شناخت سر فصل های مهم زمان مطالعه خود را با توجه به توانایی های خود تعیین کنند.

 

sanjeshz - بودجه بندی تفکیکی
sanjeshz –

 

بودجه بندی سوالات چیست؟

 

منظور از بودجه بندی سوالات این است که از هر مبحث و کتاب تعداد سوالات در کنکور سراسری مطرح می شود اطلاع از بودجه بندی سوالات اهمیت بسیار زیادی دارد داوطلبان بر اساس آن و توانایی های خود و توانایی های خود می‌توانند برنامه ریزی دقیق و موثر داشته باشند.

 

در کنکور سراسری برای رشته تجربی دفترچه توزیع می شود . دفترچه اول دفترچه سوالات عمومی که شامل سوالات درس های ادبیات و زبان فارسی دین و زندگی زبان عربی زبان انگلیسی است.

دفترچه دوم شامل سوالات درس زمین شناسی است. دفترچه سوم دفترچه سوالات دروس تخصصی می باشد دروس تخصصی رشته علوم تجربی شامل ریاضیات زیست شناسی فیزیک و شیمی می باشد.

sanjeshz - بودجه بندی تفکیکی
sanjeshz –

 

بودجه بندی سوالات کنکور سراسری درس زیست شناسی: 

 

درس زیست شناسی یکی از دروس مهم و تخصصی رشته علوم تجربی می باشد این درس مهم ترین درس رشته علوم تجربی است و نکات بسیار ریز و مهمی دارد.

در کنکور سراسری درس زیست شناسی۵۰ سوال از سوالات دفترچه دروس تخصصی را به خود اختصاص می دهد. این سوالات از سه کتاب زیست شناسی دهم و یازدهم و دوازدهم مطرح شده است. در این درس تعدادی از سوالات به صورت مفهومی مطرح می‌شود، پس درک کامل مطالب و پیوستگی آنها بسیار مهم است.

 

کتاب زیست شناسی سال دهم شامل ۷ فصل می باشد و از این کتاب هفده سوال مطرح می شود . در جدول زیر بودجه بندی هر فصل و تعداد سوالات ترکیبی آورده شده است .

 

فصل اول (زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا) 0
فصل دوم (گوارش و جذب مواد) 4 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل سوم (تبادلات گازی) 2 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل چهارم (گردش مواد در بدن) 4 (4  سوال به صورت ترکیبی)
فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) 2 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل ششم (از یاخته تا گیاه) 3
فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان) 2

 

کتاب زیست شناسی سال یازدهم شامل ۹ فصل می باشد که از آن که از آن ۱۷ سوال مطرح می شود. در جدول  بودجه بندی مباحث و تعداد سوالات ترکیبی آن ها بیان شده است .

 

فصل اول (تنظیم عصبی) 3 (1  سوال به صورت ترکیبی)
فصل دوم (حواس) 3
فصل سوم (دستگاه حرکتی) 2
فصل چهارم (تنظیم شیمیایی) 2 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل پنجم (ایمنی) 2
فصل ششم (تقسیم یاخته) 0 (1  سوال به صورت ترکیبی)
فصل هفتم (تولید مثل) 3 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان) 2
فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها) 1

 

 

کتاب زیست شناسی  سال دوازدهم شامل ۸ درس می باشد که ۱۶ سوال از آن مطرح می شود.

 

فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی) 2
فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته) 4 (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها) ۲ (2  سوال به صورت ترکیبی)
فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی) ۱ (۱  سوال به صورت ترکیبی)
فصل پنجم (از ماده به انرژی) 2
فصل ششم (از انرژی به ماده) ۲ (۱  سوال به صورت ترکیبی)
فصل هفتم (فناوری‌های نوین زیستی) ۱
فصل هشتم (رفتارهای جانوران) ۲

 

شناخت مباحث مهم زیست شناسی :

 

با توجه به مطالب مباحث بودجه بندی سوالات می توان گفت که فصل های گوارش، گردش مواد ، از یاخته تا گیاه و فصل 7 درس زیست شناسی دهم فصل های طلایی و مهم محسوب می شوند.

مباحث مهم کتاب زیست شناسی سال یازدهم این فصل ها می باشد :

فصل تنظیم عصبی، فصل ایمنی، تقسیم یاخته، تولید مثل جانوری و گیاهی

 

در کتاب زیست شناسی سال دوازدهم فصل های ۱ تا ۴ مربوط به مبحث ژنتیک هستند. اینها فصل بسیار مهمی هستند و باید با دقت بسیار زیاد مطالعه شوند. فصل های 5 و 6 زیست شناسی دوازدهم مربوط به تنفس فتوسنتز هستند. از این فصل ها سوالات ترکیبی مطرح می شود. آنها را مفهومی بخوانید فصل ۷ این کتاب مربوط به مهندسی ژنتیک است. این فصل راحت می باشد به شرط آنکه ژنتیک را خوب خوانده باشید و فهمیده باشید. فصل ۸ مربوط به رفتار است و فصل آسانی برای مطالعه می باشد.

در کتاب زیست شناسی سال دوازدهم در مجموع می‌توان گفت که فصل های ۳, ۴,۵ و ۶ اهمیت زیادی دارند و سوالات بیشتری از آنها مطرح می شود.

sanjeshz - بودجه بندی تفکیکی
sanjeshz –

 

نکات مهم پاسخ دادن به سوالات کنکور:

 

در کنکور سراسری ۵۰ سوال تخصصی مربوط به درس زیست شناسی می باشد. سوالات درس زیست شناسی به دو صورت مطرح می‌شوند یک سوالاتی که مستقل هستند این سوالات از یک از یک فصل و مبحث مطرح می‌شوند دو سال است که به صورت ترکیبی مطرح می‌شوند. این سوالات از چند فصل مختلف مطرح می‌شوند بنابراین برای پاسخ دادن به این سوالات باید این فصول تسلط کامل داشته باشید و پیوستگی مطلب را درک کرده باشید. در پاسخ به این سوالات باید دقت زیادی داشته باشید.

در پاسخ دادن به سوالات کنکور این نکات را مد نظر داشته باشید.

ممکن است طراحی سوال چند سوال سخت را پشت سر هم قرار دارد پس بنابراین اعتماد به نفس خود را هرگز از دست ندهید و اگر سوالی را نمی توانید پاسخ دهید از آن بگذرید و آن را علامت زده و در وقت اضافه به آن پاسخ دهید ممکن است صورت سوال بسیار طولانی ولی جواب راحت باشد \س از سوالات بلند نترسید و آن ها را کامل بخوانید. همیشه مشخص کنید که در صورت سوال از شما چه چیزی خواسته شده است. همیشه به قید ها توجه کنید قیدها بسیار مهم هستند مانند کمترین ، بیشترین، معمولا، برخلاف، همیشه و…..

به افعال گفته شده در سوال توجه کنید. گاهی در صورت سوال فعل نفی به کار برده شده پس زیر افعال خط بکشید تا اشتباه نکنید. اگر سوالی را مشابه تست هایی که قبلا زده اید دیدید عجله نکنید و سوالات را کامل بخوانید. گاهی سوالات فقط در ظاهر مشابه هستند اما چیز های متفاوتی می خواهند و جواب متفاوتی دارند.

یکی از عواملی که بی دقتی در تست زدن را افزایش می­دهد اسامی مشابه می­باشد مانند: پلاسمودسم، سیتوپلاسم، پروتوپلاسم و… یکی از روش ها برای اینکه این اسامی را اشتباه نکنید این است که هر کدام از آنها را برای خود تعریف کنید.

 

برای ارتباط با ما و دریافت جدیدترین مطالب ما را در تلگرام دنبال کنید:

t.me/sanjeshz

مطالب مرتبط:

بخش اول: چگونه تست بزنیم؟

چطور درس بخوانیم؟

نکات برنامه ریزی هوشمندانه  برای آمادگی برای کنکورهای سراسری

بخش دوم: چگونه تست بزنیم؟

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

اشتراک در شبکه های اجتماعی
دیگر مطالب در همین رابطه
مطالب مشابه
سبد خرید